Od 01.07.2023 r. przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce w związku z zakażeniami wirusem Sars-Cov-2.

Przestały również obowiązywać zasady i ograniczenia sanitarne wprowadzone ze względu na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Materiały sporządzono na podstawie zarządzeń i komunikatów Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika oraz informacji zamieszczonych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data aktualizacji: 11.07.2023 r.

Autor: inż. Łukasz Miszczak, specjalista ds. bhp

Kontakt: 42 631 29 35, lukasz.miszczak@p.lodz.pl