Drodzy członkowie społeczności akademickiej,

bezpieczeństwo każdego z Państwa oraz stabilność w działaniu Politechniki Łódzkiej są moimi priorytetami. Przez ostatnie miesiące stałem na czele sztabu antykryzysowego w naszej uczelni. To doświadczenie pozwoliło mi dobrze poznać wyzwania, jakim musieliśmy i nadal musimy sprostać w obliczu wciąż trwającej pandemii koronawirusa.

Dokładamy wszelkich starań, by Politechnika Łódzka funkcjonowała w sposób efektywny, wypełniając swoją misję kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych. Aktualne zarządzenia publikowane są i będą na tej stronie internetowej, zachęcam do jej systematycznego śledzenia.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu – pracownikom badawczym, badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym, pracownikom administracji i inżynieryjno-technicznym oraz studentom i doktorantom za zaangażowanie oraz trud włożony w działanie uczelni podczas częściowego zamknięcia kampusu. W obliczu tak ogromnego wyzwania zdaliśmy egzamin i stopniowo wracamy do murów naszej Uczelni, lecz nie możemy zapominać o wciąż istniejącym zagrożeniu.

Każda decyzja związana ze sposobem działania Politechniki Łódzkiej podejmowana jest z dostosowaniem do bieżącej, wciąż dynamicznej, sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. Naszą wspólnotę tworzą mieszkańcy różnych regionów Polski oraz części świata. Prowadzimy rozległą współpracę międzynarodową z partnerami z kilkudziesięciu krajów, a ponieważ obrona przed koronawirusem jest globalnym wyzwaniem, to powrót do aktywności sprzed pandemii będzie stopniowy. Czując odpowiedzialność za zdrowie i życie członków społeczności akademickiej, a także ich bliskich, zdecydowaliśmy o mieszanym sposobie pracy w PŁ.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany, tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie uczelni, jak i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi kształcenia na odległość.

Wszyscy mamy nadzieję na jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania. Wzajemna troska oraz odpowiedzialna postawa bez wątpienia przyczynią się do tego.

Życzę Państwu dużo zdrowia i spokoju.

 

prof. Krzysztof Jóźwik

rektor Politechniki Łódzkiej