Zarządzenia i komunikaty - Samorząd Studencki PŁ

Komunikat dot. przedłużenia ważności legitymacji studenckich, 11 marca 2020 r.

Drodzy Studenci,

w związku z obecną sytuacją informujemy, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał potwierdzenie, że w ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przedłuży ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku.

Komunikat dot. przedłużenia ważności legitymacji studenckich, 11 marca 2020 r.

Drodzy Studenci,

w związku z obecną sytuacją informujemy, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał potwierdzenie, że w ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przedłuży ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku.