Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy,

znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego. Wszystkie podejmowane działania na uczelni zmierzają do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Politechniki Łódzkiej.

Na uczelni działa sztab antykryzysowy, na bieżąco analizujący sytuacje. Zwracam się z apelem, by każdy członek społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej stosował się do komunikatów płynących od władz uczelni. Wszystkie informacje będą publikowane na tej stronie internetowej.

Naszym celem jest zapewnienie w jak największym stopniu bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej, dlatego funkcjonowanie uczelni odbywa się na specjalnych zasadach, dopasowanych do wciąż dynamicznie zmieniającej się sytuacji w kraju i na świecie.

  • Wszyscy pracownicy i studenci, którzy wrócili z zagranicznych podróży są zobowiązani do 14-dniowego pozostania w miejscu zamieszkania, poinformowania o tym fakcie dziekana lub kierownika jednostki oraz przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
  • W Politechnice Łódzkiej do 30 września zawieszone są zajęcia we wszystkich formach i poziomach kształcenia – z wyłączeniem tych prowadzonych w formie zdalnego kształcenia.
  • Zawieszone są egzaminy, zaliczenia, konsultacje.
  • Egzaminy dyplomowe odbywają się w ograniczonym zakresie i tylko w koniecznych przypadkach.
  • Zawieszona jest międzynarodowa wymiana studencka oraz zagraniczne wyjazdy pracowników.
  • Osiedle Akademickie PŁ czasowo zostało zamknięte.
  • Wstęp do budynków PŁ jest ograniczony.

W obliczu epidemii najważniejsza jest odpowiedzialność. Przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i stosując się do zaleceń odpowiednich służb, nie zapominamy o społecznej roli uczelni.

Zwracam się z apelem do studentów, doktorantów, naukowców i pracowników Politechniki Łódzkiej, by czas, w którym na uczelni wprowadzone są zasady ograniczonego funkcjonowania wykorzystać na pracę indywidualną. Zalecam, by do kształcenia i pracy naukowej stosować dostępne oraz bezpieczne narzędzia z wykorzystaniem nowych technologii.

Pamiętajmy o wzajemnej życzliwości oraz empatii, mając wciąż jako priorytet bezpieczeństwo swoje i innych.

Życzę Państwu dużo spokoju i zdrowia.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
Prorektor ds. Kształcenia PŁ
Kierownik Sztabu Antykryzysowego PŁ