Zarządzenia i komunikaty

Komunikat Nr 9/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Komunikat Nr 9/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 8/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Komunikat Nr 8/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 7/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 lutego 2022 r.

Komunikat Nr 7/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 lutego 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 6/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 lutego 2022 r.

Komunikat Nr 6/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 lutego 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 5/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r.

Komunikat Nr 5/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 4/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 stycznia 2022 r.

Komunikat Nr 4/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 stycznia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 3/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 24 stycznia 2022 r.

Komunikat Nr 3/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 24 stycznia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 2/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 stycznia 2022 r.

Komunikat Nr 2/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 stycznia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 1/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 stycznia 2022 r.

Komunikat Nr 1/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 stycznia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 10/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2021 r.

Komunikat Nr 10/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2021 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 9/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 października 2021 r.

Komunikat zmieniający Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku
z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.

Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 48/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2021 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm), § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Politechniki Łódzkiej – Uchwała Nr 88/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r., § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090), w związku z § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: