Zarządzenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2020 r.

zarządzanie w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19.

Komunikat Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z 20 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie organizacji i uczestnictwa w pisemnych egzaminach i zaliczeniach oraz organizacji i uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.