Zarządzenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 9/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z 8 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 17 września 2020r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm), § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Politechniki Łódzkiej – Uchwała Nr 88/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r., § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090), w związku z § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Podsumowanie II tury rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wczoraj wszystkie uprawnione osoby, które wyraziły chęć szczepienia poprzez wypełnienie formularza na platformie Wikamp, zostały zarejestrowane, a ich dane przekazano do Ośrodka Przetwarzania Informacji, który skieruje je, w najbliższym czasie do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aktualizacja komunikatu ws. szczepień

Szanowni Państwo,
w związku z informacją prasową z 11 lutego 2021 roku dotyczącą możliwości objęcia programem szczepień przeciwko COVID-19 nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, poniżej przekazuję Państwu najważniejsze informacje (potwierdzone na popołudnie 12 lutego 2021 r.) w tym zakresie:

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Politechniki Łódzkiej,

W ciągu minionego roku, czasu trwania pandemii, wszyscy, jako obywatele i jako studenci, doktoranci i pracownicy uczelni doświadczyliśmy nieoczekiwanych zaburzeń codziennego życia, pracy i nauki. Członkowie naszej społeczności akademickiej wielkim wysiłkiem i kreatywnością stawili czoła wyzwaniom jakie przyniosła pandemia. Przeorganizowaliśmy pracę, badania naukowe i kształcenie tak, by były one bez większych zakłóceń kontynuowane.