Zarządzenia i komunikaty - Prorektor ds. Kształcenia PŁ

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia PŁ w sprawie umów na usługi świadczone dla Politechniki Łódzkiej i ich realizacji z dnia 1 czerwca 2020 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia PŁ w sprawie umów na usługi świadczone dla Politechniki Łódzkiej i ich realizacji z dnia 1 czerwca 2020 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 kwietnia, 21 i 22 maja 2020 r. (tekst jednolity)

W obliczu przedłużającego się stanu epidemii i ograniczenia kształcenia bezpośredniego w Politechnice Łódzkiej wprowadza się na okres zawieszenia kształcenia bezpośredniego możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość jedynie na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta i w uzgodnieniu ze studentem. Przeprowadzenie egzaminu w tej formie możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem chmurowego narzędzia Teams z pakietu MS Office 365 Politechniki Łódzkiej i przy wykorzystaniu kont służbowych i studenckich systemu Politechniki Łódzkiej. Egzamin dyplomowy przeprowadzany w takiej formule powinien odbywać się według poniższej procedury:

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 kwietnia, 21 i 22 maja 2020 r. (tekst jednolity)

W obliczu przedłużającego się stanu epidemii i ograniczenia kształcenia bezpośredniego w Politechnice Łódzkiej wprowadza się na okres zawieszenia kształcenia bezpośredniego możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość jedynie na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta i w uzgodnieniu ze studentem. Przeprowadzenie egzaminu w tej formie możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem chmurowego narzędzia Teams z pakietu MS Office 365 Politechniki Łódzkiej i przy wykorzystaniu kont służbowych i studenckich systemu Politechniki Łódzkiej. Egzamin dyplomowy przeprowadzany w takiej formule powinien odbywać się według poniższej procedury:

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 kwietnia i 21 maja 2020 r. (tekst jednolity)

W obliczu przedłużającego się stanu epidemii i ograniczenia kształcenia bezpośredniego w Politechnice Łódzkiej wprowadza się na okres zawieszenia kształcenia bezpośredniego możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość jedynie na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta i w uzgodnieniu ze studentem.

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 kwietnia i 21 maja 2020 r. (tekst jednolity)

W obliczu przedłużającego się stanu epidemii i ograniczenia kształcenia bezpośredniego w Politechnice Łódzkiej wprowadza się na okres zawieszenia kształcenia bezpośredniego możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość jedynie na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta i w uzgodnieniu ze studentem.

Komunikat dotyczący częściowego zniesienia ograniczeń w pracy Biblioteki Politechniki Łódzkiej z dnia 06 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę potrzeby studentów, doktorantów i pracowników od 11 maja 2020 r. przywrócona zostanie częściowo praca Biblioteki Politechniki Łódzkiej w zakresie wypożyczania i zwrotów książek.

Informacja dot. prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na PŁ

Drodzy Studenci

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną i związanymi z tym obostrzeniami, utrudniającymi ewentualny powrót do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w formie praktycznej, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik podjął decyzję o rozpoczęciu realizowania tego przedmiotu w formie zdalnej.

Informacja dot. prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na PŁ

Drodzy Studenci

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną i związanymi z tym obostrzeniami, utrudniającymi ewentualny powrót do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w formie praktycznej, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik podjął decyzję o rozpoczęciu realizowania tego przedmiotu w formie zdalnej.

Komunikat dotyczący częściowego zniesienia ograniczeń w pracy Biblioteki Politechniki Łódzkiej z dnia 06 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę potrzeby studentów, doktorantów i pracowników od 11 maja 2020 r. przywrócona zostanie częściowo praca Biblioteki Politechniki Łódzkiej w zakresie wypożyczania i zwrotów książek.

Komunikat dotyczący częściowego zniesienia ograniczeń w ruchu osobowym na Kampusie B PŁ od dnia 04 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z ułatwieniem dla pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej fundacji Politechniki Łódzkiej od dnia 4 maja 2020 r. zostanie otwarta furtka przy budynku B19 CTI.