Zarządzenia i komunikaty - Rektor Politechniki Łódzkiej

Komunikat Nr 1/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 stycznia 2022 r.

Komunikat Nr 1/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 stycznia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 1/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 stycznia 2022 r.

Komunikat Nr 1/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 stycznia 2022 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 10/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2021 r.

Komunikat Nr 10/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2021 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 10/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2021 r.

Komunikat Nr 10/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2021 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej

Komunikat Nr 9/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 października 2021 r.

Komunikat zmieniający Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku
z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.

Komunikat Nr 9/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 października 2021 r.

Komunikat zmieniający Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku
z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.

Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.

Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r.

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.