Zarządzenia i komunikaty - Prorektor ds. Studenckich PŁ

Komunikat Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z 20 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie organizacji i uczestnictwa w pisemnych egzaminach i zaliczeniach oraz organizacji i uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z 20 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie organizacji i uczestnictwa w pisemnych egzaminach i zaliczeniach oraz organizacji i uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w pomieszczeniach Politechniki Łódzkiej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja nr 6 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 20 kwietnia 2020 r.

Informacja w sprawie przyznawania zapomogi z tytułu całkowitej lub częściowej utraty źródła dochodu przez studenta/uczestnika studiów doktoranckich lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Informacja nr 6 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 20 kwietnia 2020 r.

Informacja w sprawie przyznawania zapomogi z tytułu całkowitej lub częściowej utraty źródła dochodu przez studenta/uczestnika studiów doktoranckich lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Zgodnie z decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2020, od czwartku 16 kwietnia 2020 roku wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz w zakładach pracy.