Informacja nr 7 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z dnia 5 maja 2020 roku

Informacja w sprawie możliwości odebrania rzeczy z domów studenckich Politechniki Łódzkiej w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

W związku z przedłużeniem okresu opuszczenia domów akademickich PŁ informuję, że mieszkańcy domów studenckich PŁ, którzy opuścili miejsca zakwaterowania w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 będą mogli odebrać pozostawione w domach studenckich rzeczy osobiste na poniższych zasadach:

1. Należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z administracją domu studenckiego w celu ustalenia terminu zdania pokoju i odbioru pozostawionych rzeczy osobistych.

2. Odbiór rzeczy odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:00.

3. Dzień i godzinę odbioru należy ustalić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z administracją DS z zastrzeżeniem, że w danym dniu może zostać zrealizowany maksymalnie odbiór rzeczy przez 6 studentów z danego domu studenckiego.

4. Odbiór rzeczy i zdanie zajmowanego pokoju odbywa się według zasad obowiązujących przy trwałym wykwaterowaniu mieszkańca.

5. Osoby wchodzące do budynku muszą mieć zabezpieczone twarze maseczkami i dłonie rękawiczkami ochronnymi. Swoje wejście i wyjście odnotowują wpisując się do zeszytu znajdującego się w recepcji akademika. Ponadto zachowują co najmniej 2-metrową odległość od ewentualnie spotkanych na terenie domu studenta osób.

6. Mieszkańcy odbierający swoje rzeczy nie mają możliwości noclegu w akademiku.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 5 maja 2020r.

Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
Prorektor ds. Studenckich PŁ
Z-ca Kierownika Sztabu Antykryzysowego