Komunikat Nr 9/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 października 2021 r.

Komunikat zmieniający Komunikat Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r.

1.    W Komunikacie Nr 8/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r. wydanym na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej w związku z Komunikatem Nr 4/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Komunikatem Nr 5/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 września 2021 r. w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  zdecydować, że pracownicy, o których mowa w ust. 1, skierowani przez służby sanitarne na kwarantannę, nie mają możliwości, w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, świadczenia pracy zdalnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). W okresie tym przysługuje wynagrodzenie wynikające z zasad wypłaty świadczeń chorobowych.”.

2.    Pozostałe postanowienia Komunikatu nie ulegają zmianie.

3.    Komunikat wchodzi w życie z dniem 28 października 2021 r.